Kubon & Sagner Media http://www.kubon-sagner.de?utm_source=ks10&utm_medium=feed&utm_campaign=21 Kubon & Sagner Media Neuerscheinungen 'Kroatien' vom 22.05.2017 de-de Kubon & Sagner Mon, 22 May 2017 19:27:35 GMT http://www.kubon-sagner.de/fileadmin/images/logos/BiblionMedia.jpg Kubon & Sagner Media http://www.kubon-sagner.de?utm_source=ks10&utm_medium=feed&utm_campaign=21 New: Medved, Marko: Riječka Crkva u razdoblju fašizma: Nastanak biskupije i prvi talijanski upravitelji. postmaster@kubon-sagner.de (Medved, Marko) http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=7630498&utm_source=ks10&utm_medium=feed&utm_campaign=21 http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=7630498&utm_source=ks10&utm_medium=feed&utm_campaign=21 Sat, 26 Nov 2016 09:20:00 GMT New: Kapetanovic, Amir: Jezik u starim versima hrvatskim . postmaster@kubon-sagner.de (Kapetanovic, Amir) http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=7630533&utm_source=ks10&utm_medium=feed&utm_campaign=21 http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=7630533&utm_source=ks10&utm_medium=feed&utm_campaign=21 Sat, 2 Jul 2016 09:20:00 GMT New: Cvijovic-Javorina, Ivana: Od ovih je njemački jezik za nas bez dvojbe najvažniji... postmaster@kubon-sagner.de (Cvijovic-Javorina, Ivana) http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=7630540&utm_source=ks10&utm_medium=feed&utm_campaign=21 http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=7630540&utm_source=ks10&utm_medium=feed&utm_campaign=21 Sat, 2 Jul 2016 09:20:00 GMT New: Blickpunkt Kroatien: aktuelle Entwicklungen in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. (Online). http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z03792E&utm_source=ks10&utm_medium=feed&utm_campaign=21 http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z03792E&utm_source=ks10&utm_medium=feed&utm_campaign=21 Wed, 27 Apr 2016 09:20:00 GMT New: Diskrepancija: časopis za društveno-humanističke teme. (Online). Discrepancy is a student-run journal publishing papers in social sciences and humanities. Articles published so far cover a wide variety of academic disciplines and fields, ranging from cultural sociology and visual anthropology to social psychoanalysis and literary criticism. Most of the authors come from the University of Zagreb, but there were a... http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z03793E&utm_source=ks10&utm_medium=feed&utm_campaign=21 http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z03793E&utm_source=ks10&utm_medium=feed&utm_campaign=21 Wed, 27 Apr 2016 09:20:00 GMT New: National security and the future. (Online). The project National Security and the Future was initiated in February 1999, in order to fill a gap present in Central and Southeast Europe, where there are no national or international journals in the area of national security. The main topics that the journal will cover in the near future will be: Conflict resolution - sources, perspectives; Inte... http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z03794E&utm_source=ks10&utm_medium=feed&utm_campaign=21 http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z03794E&utm_source=ks10&utm_medium=feed&utm_campaign=21 Wed, 27 Apr 2016 09:20:00 GMT New: Pilar. (Online). Vjerujemo da nam je potreban časopisni prostor za interdisciplinarno tematiziranje "pilarovskih tema", temja identiteta, modernizacije i europeizacije, s motrišta relevantnih znanstvenih disciplina. Imajući u vidu interdisciplinarnost te narav znanstvenoga napora kao općeljudskog, Časopis PILAR ima i svoja redovita međunarodna izdanja, a adek... http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z03795E&utm_source=ks10&utm_medium=feed&utm_campaign=21 http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z03795E&utm_source=ks10&utm_medium=feed&utm_campaign=21 Wed, 27 Apr 2016 09:20:00 GMT New: Političke analize. (Online). Političke analize su tromjesečnik za analizu hrvatske i međunarodne politike, koji izlazi četiri puta godišnje - u ožujku, lipnju, rujnu i prosincu svake godine. Na taj smo se korak odlučili zbog nedostatka mjerodavne, stručne analize političkih institucija, procesa i sadržaja u Hrvatskoj, u našemu regionalnom okruženju i u svijetu uo... http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z03796E&utm_source=ks10&utm_medium=feed&utm_campaign=21 http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z03796E&utm_source=ks10&utm_medium=feed&utm_campaign=21 Wed, 27 Apr 2016 09:20:00 GMT New: Problemi sjevernog Jadrana. (Online). Problemi sjevernog Jadrana, časopis Zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU u Rijeci s Područnom jedinicom u Puli objavljuje znanstvene i stručne članke te prikaze, ocjene i osvrte iz humanističkih i društvenih znanosti, ponajviše usmjerene na sjevernojadranski hrvatski prostor, odnosno zapadnu Hrvatsku (Istra, Kvarnersko primorje, Go... http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z03797E&utm_source=ks10&utm_medium=feed&utm_campaign=21 http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z03797E&utm_source=ks10&utm_medium=feed&utm_campaign=21 Wed, 27 Apr 2016 09:20:00 GMT New: Acta medico-historica Adriatica. (Online). Acta medico-historica Adriatica objavljuje izvorne znanstvene članke, prethodna priopćenja, pregledne radove, stručne radove, eseje, prikaze knjiga, prikaze skupova i komentare pisane britanskim engleskim (izuzetno američkim u dogovoru s gl. ur.) ili jezicima jadranskih i srednjoeuropskih naroda. Teme priloga moraju težiti unapređivanju znanj... http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z03843E&utm_source=ks10&utm_medium=feed&utm_campaign=21 http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z03843E&utm_source=ks10&utm_medium=feed&utm_campaign=21 Wed, 27 Apr 2016 09:20:00 GMT New: Kroatologija. (Online). Kroatologija - the Croatian cultural journal of the Centre for Croatian Studies at the University of Zagreb - publishes original, previously unpublished articles which have been refereed by two reviewers and which are categorized. http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z03844E&utm_source=ks10&utm_medium=feed&utm_campaign=21 http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z03844E&utm_source=ks10&utm_medium=feed&utm_campaign=21 Wed, 27 Apr 2016 09:20:00 GMT New: Povijesni prilozi. (Online). Povijesni prilozi su znanstveni časopis koji objavljuje rezultate istraživanja s područja povijesne znanosti te pomoćnih povijesnih disciplina od antike do sredine 19. stoljeća. U časopisu se objavljuju rezultati znanstvenih projekata Hrvatskog instituta za povijest te članci znanstvenog sadržaja drugih autora iz Hrvatske i inozemstva. U Po... http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z03845E&utm_source=ks10&utm_medium=feed&utm_campaign=21 http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z03845E&utm_source=ks10&utm_medium=feed&utm_campaign=21 Wed, 27 Apr 2016 09:20:00 GMT New: Povijest u nastavi. (Online). Ovaj smo časopis zamislili kao glasilo Društva za hrvatsku povjesnicu koje će djelovati u pravcu poboljšanja nastave povijesti u Hrvatskoj. Ta je strukovna udruga hrvatskih povjesničara u suradnji sa .Školskom knjigom. nekad izdavala časopis Nastava povijesti. S obzirom da danas postoji nekoliko izdavača udžbenika povijesti, nismo se želj... http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z03846E&utm_source=ks10&utm_medium=feed&utm_campaign=21 http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z03846E&utm_source=ks10&utm_medium=feed&utm_campaign=21 Wed, 27 Apr 2016 09:20:00 GMT New: Radovi. (Online). The Journal of the Institute of Croatian History is an interdisciplinary scientific journal which publishes scientific and professional papers from the field of historical and complementary humanistic sciences, especially archaeology, art history, ethnology, and anthropology. It is open for experts in humanistic sciences of all profiles in Croatia ... http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z03847E&utm_source=ks10&utm_medium=feed&utm_campaign=21 http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z03847E&utm_source=ks10&utm_medium=feed&utm_campaign=21 Wed, 27 Apr 2016 09:20:00 GMT New: Vjesnik Istarskog Arhiva. (Online). Vjesnik istarskog arhiva (VIA) je znanstveni časopis koji izdaje Državni arhiv u Pazinu. U njemu se objavljuju radovi o najširoj problematici povijesti Istre s gledišta različitih društvenih i humanističkih disciplina temeljenih na istraživanjima izvornog gradiva pohranjenog u Državnom arhivu u Pazinu ili u tuzemnim odnosno inozemnim arhiv... http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z03848E&utm_source=ks10&utm_medium=feed&utm_campaign=21 http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z03848E&utm_source=ks10&utm_medium=feed&utm_campaign=21 Wed, 27 Apr 2016 09:20:00 GMT New: Zbornik Zavoda za Povijesne Znanosti Istrazivackog Centra Jugoslavenske Akademije Znanosti i Umjetnosti. (Online). Zbornik Zavoda za povijesne znanosti Istraživačkog centra Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti, sv. 9/1979.-15/1988. te pod sadašnjim naslovom od sv. 16/1998. nadalje. ZBORNIK Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti objavljuje priloge iz područja povijesti od sred... http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z03849E&utm_source=ks10&utm_medium=feed&utm_campaign=21 http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z03849E&utm_source=ks10&utm_medium=feed&utm_campaign=21 Wed, 27 Apr 2016 09:20:00 GMT New: Differential equations & applications. (Online). http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z03908E&utm_source=ks10&utm_medium=feed&utm_campaign=21 http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z03908E&utm_source=ks10&utm_medium=feed&utm_campaign=21 Wed, 27 Apr 2016 09:20:00 GMT New: Fractional Differential Calculus. (Online). Fractional Differential Calculus aims to publish original research papers on fractional differential and integral calculus, fractional differential equations and related topics. http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z03909E&utm_source=ks10&utm_medium=feed&utm_campaign=21 http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z03909E&utm_source=ks10&utm_medium=feed&utm_campaign=21 Wed, 27 Apr 2016 09:20:00 GMT New: Journal of Classical Analysis. (Online). The 'Journal of Classical Analysis' presents carefully selected original research articles from wide areas of pure and applied analysis. http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z03910E&utm_source=ks10&utm_medium=feed&utm_campaign=21 http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z03910E&utm_source=ks10&utm_medium=feed&utm_campaign=21 Wed, 27 Apr 2016 09:20:00 GMT New: Math.e: Hrvatski matematički elektronski časopis math.e. (Online). Hrvatski matematički elektronski časopis math.e objavljuje članke iz svih područja matematike i njezinih primjena. Izlazi dva puta godišnje (u svibnju i u studenom) na adresi http://e.math.hr. Časopis izdaje Hrvatsko matematičko društvo, a namijenjen je učenicima srednjih škola te studentima matematike i srodnih fakulteta. http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z03911E&utm_source=ks10&utm_medium=feed&utm_campaign=21 http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z03911E&utm_source=ks10&utm_medium=feed&utm_campaign=21 Wed, 27 Apr 2016 09:20:00 GMT New: Poučak. (Online). http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z03912E&utm_source=ks10&utm_medium=feed&utm_campaign=21 http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z03912E&utm_source=ks10&utm_medium=feed&utm_campaign=21 Wed, 27 Apr 2016 09:20:00 GMT New: Rad Hrvatske Akademije Znanosti i Umjetnosti, Razred za Matematičke, Fizičke, Kemijske i Tehničke Znanosti. (Online). The mathematical journal Rad HAZU, Matematičke znanosti publishes original research papers from all fields of pure and applied mathematics. http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z03913E&utm_source=ks10&utm_medium=feed&utm_campaign=21 http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z03913E&utm_source=ks10&utm_medium=feed&utm_campaign=21 Wed, 27 Apr 2016 09:20:00 GMT New: Acta Iadertina: časopis Odjela za Filozofiju, Odjela za Pedagogiju i Odjela za Sociologiju. (Online). Printversion: 7330081. http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z03996E&utm_source=ks10&utm_medium=feed&utm_campaign=21 http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z03996E&utm_source=ks10&utm_medium=feed&utm_campaign=21 Wed, 27 Apr 2016 09:20:00 GMT New: Libri & liberi: časopis istraživanje dječje književnosti i kulture. (Online). Libri & Liberi objavljuje znanstvene i stručne članke o svim temama koje se tiču dječje književnosti, književnosti za mladež, njihova široko shvaćenoga kulturnoga konteksta i međukulturalnih kontakata u području književnosti i medija. Libri & Liberi potiče i podržava interdisciplinarnost i intermedijalnost. http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z03997E&utm_source=ks10&utm_medium=feed&utm_campaign=21 http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z03997E&utm_source=ks10&utm_medium=feed&utm_campaign=21 Wed, 27 Apr 2016 09:20:00 GMT New: Magistra Iadertina. (Online). Magistra Iadertina is a scientific journal published by the Department of Teacher and Preschool Teacher Education at the University of Zadar, Croatia._x000D_Annual Proceedings were first published in 2001 when the Teachers College in Zadar gained its independence. With the foundation of the University of Zadar in 2003 the Proceedings were transform... http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z03998E&utm_source=ks10&utm_medium=feed&utm_campaign=21 http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z03998E&utm_source=ks10&utm_medium=feed&utm_campaign=21 Wed, 27 Apr 2016 09:20:00 GMT New: Metodički ogledi: časopis za filozofiju odgoja. (Online). Časopis za filozofiju odgoja Hrvatskog filozofskog društva. Objavljuje znanstvene i stručne radove na hrvatskom i engleskom jeziku te prikaze i osvrte. Cilj časopisa je promocija kritičkoga mišljenja o odgojnim temama, s posebnim naglaskom na filozofijsku pozadinu odgojne teorije i prakse. Učestalost izlaženja (godišnje): 2. http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z03999E&utm_source=ks10&utm_medium=feed&utm_campaign=21 http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z03999E&utm_source=ks10&utm_medium=feed&utm_campaign=21 Wed, 27 Apr 2016 09:20:00 GMT New: Metodika: časopis za teoriju i praksu metodika u predškolskom odgoju. (Online). Časopis za teoriju i praksu metodika u predškolskom odgoju, školskoj i visokoškolskoj izobrazbi. Učestalost izlaženja (godišnje): 2. http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z04000E&utm_source=ks10&utm_medium=feed&utm_campaign=21 http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z04000E&utm_source=ks10&utm_medium=feed&utm_campaign=21 Wed, 27 Apr 2016 09:20:00 GMT New: Odgojne znanosti. (Online). Područja pokrivanja: Društvene znanosti; Informacijske znanosti; Sociologija; Psihologija; Odgojne znanosti. http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z04001E&utm_source=ks10&utm_medium=feed&utm_campaign=21 http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z04001E&utm_source=ks10&utm_medium=feed&utm_campaign=21 Wed, 27 Apr 2016 09:20:00 GMT New: Pro tempore: časopis studenata povijesti. (Online). Pro tempore jedan je od prvih časopisa studenata povijesti u Hrvatskoj. Njegov je cilj da pored obavezno-nastavnog osposobljavanja studenata povijesti ka budućoj profesiji bude medij koji će studentima pružiti nova znanja o prošlosti, informirati ih o historiografskim radovima i skupovima, upoznati ih s metodološko-predmetnim inovacijama u st... http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z04002E&utm_source=ks10&utm_medium=feed&utm_campaign=21 http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z04002E&utm_source=ks10&utm_medium=feed&utm_campaign=21 Wed, 27 Apr 2016 09:20:00 GMT New: Agriculturae conspectus scientificus. (Online). ACS print edition is the scientific journal in field of agriculture with a long tradition since 1887. http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z04055E&utm_source=ks10&utm_medium=feed&utm_campaign=21 http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z04055E&utm_source=ks10&utm_medium=feed&utm_campaign=21 Wed, 27 Apr 2016 09:20:00 GMT New: Journal of sustainable development of energy, water and environment systems. (Online). The Journal of Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems - JSDEWES is an international journal dedicated to the improvement and dissemination of knowledge on methods, policies and technologies for increasing the sustainability of development by de-coupling growth from natural resources and replacing them with knowledge based ... http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z04056E&utm_source=ks10&utm_medium=feed&utm_campaign=21 http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z04056E&utm_source=ks10&utm_medium=feed&utm_campaign=21 Wed, 27 Apr 2016 09:20:00 GMT New: Meso: prvi hrvatski časopis o mesu. (Online). The journal MESO, the first Croatian journal on meat, has been first published in September 1999 for the purpose of publishing scientific and expert subject-matters covering a wide range of safety and quality of meat and meat products. This includes improvement of knowledge in the field of meat hygiene and technology in compliance with modern techn... http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z04057E&utm_source=ks10&utm_medium=feed&utm_campaign=21 http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z04057E&utm_source=ks10&utm_medium=feed&utm_campaign=21 Wed, 27 Apr 2016 09:20:00 GMT New: Pomologia Croatica. (Online). Pomologia Croatica was first published in 1995. It represents the first scientific journal from the field of pomology in Croatia. It has been continuously published since then, four issues annually. Pomolodia Croatica is dedicated to the publication of scientific and professional papers from the field of pomology, as well as all the fields that are... http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z04058E&utm_source=ks10&utm_medium=feed&utm_campaign=21 http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z04058E&utm_source=ks10&utm_medium=feed&utm_campaign=21 Wed, 27 Apr 2016 09:20:00 GMT New: Radovi. Šumarski Institut, Jastrebarsko. (Online). Učestalost izlaženja (godišnje): 2. http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z04059E&utm_source=ks10&utm_medium=feed&utm_campaign=21 http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z04059E&utm_source=ks10&utm_medium=feed&utm_campaign=21 Wed, 27 Apr 2016 09:20:00 GMT New: Sjemenarstvo. (Online). Časopis Sjemenarstvo objavljuje znanstvene i stručne radove iz genetike, oplemenjivanja i sjemenarstva poljoprivrednih kultura. Objavljuju se samo radovi koji nisu drugdje objavljeni niti predani za objavljivanje drugom časopisu. Objavljuju se i recenzije knjiga, osvrti s kongresa, simpozija i skupova u zemlji i inozemstvu, te vijesti iz znanstv... http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z04060E&utm_source=ks10&utm_medium=feed&utm_campaign=21 http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z04060E&utm_source=ks10&utm_medium=feed&utm_campaign=21 Wed, 27 Apr 2016 09:20:00 GMT New: Stočarstvo. (Online). Journal "Stockbreeding" was first published in 1946. Since then it has been continuously published. It is supported by the Ministry of Science, Education an Sports of Republic of Croatia. "Stockbreeding˝ is scientific and professional journal for the improvement of the stockbreeding. The journal publishes original scientific papers, short communic... http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z04061E&utm_source=ks10&utm_medium=feed&utm_campaign=21 http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z04061E&utm_source=ks10&utm_medium=feed&utm_campaign=21 Wed, 27 Apr 2016 09:20:00 GMT New: Ekscentar. (Online). Professional magazine of students of geodesy and geoinformation science at the Faculty of Geodesy at the University of Zagreb. It is published in Croatian once a year. http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z04113E&utm_source=ks10&utm_medium=feed&utm_campaign=21 http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z04113E&utm_source=ks10&utm_medium=feed&utm_campaign=21 Wed, 27 Apr 2016 09:20:00 GMT New: Hrvatski meteorološki časopis. (Online). Hrvatski meteorološki časopis izlazi od 1957. godine, tada s nazivom "Rasprave i prikazi". Od 1982. godine mijenja ime u "Rasprave", a od 1991. godine izlazi pod sadašnjim nazivom. Objavljuje znanstvene i stručne radove iz područja meteorologije i srodnih znanosti. http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z04114E&utm_source=ks10&utm_medium=feed&utm_campaign=21 http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z04114E&utm_source=ks10&utm_medium=feed&utm_campaign=21 Wed, 27 Apr 2016 09:20:00 GMT New: International Journal of Water Sciences. (Online). The International Journal of Water Sciences (IJWS) will publish original papers on all aspects of hydrology and water resources, which comprise physical, chemical, and biological processes of surface water and groundwater. The IJWS will aim to improve understanding of these processes which occur in changing climates by presenting fundamental and ap... http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z04115E&utm_source=ks10&utm_medium=feed&utm_campaign=21 http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z04115E&utm_source=ks10&utm_medium=feed&utm_campaign=21 Wed, 27 Apr 2016 09:20:00 GMT New: Acta graphica: znanstveni časopis za tiskarstvo i grafičke komunikacije. (Online). Acta graphica journal publishes scientific research papers, technical papers, reviews, short and preliminary communications, special features and other news from the field of graphical technology, printing and engineering, graphical communication and design, as well as from all basic and applied science fields relevant for graphic technology and ar... http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z04155E&utm_source=ks10&utm_medium=feed&utm_campaign=21 http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z04155E&utm_source=ks10&utm_medium=feed&utm_campaign=21 Wed, 27 Apr 2016 09:20:00 GMT New: Art bulletin. (Online). Printversion: 7331916. http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z04156E&utm_source=ks10&utm_medium=feed&utm_campaign=21 http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z04156E&utm_source=ks10&utm_medium=feed&utm_campaign=21 Wed, 27 Apr 2016 09:20:00 GMT New: Godišnjak zaštite spomenika kulture Hrvatske. (Online). Časopis Godišnjak zaštite spomenika kulture Hrvatske objavljuje recenzirane znanstvene i stručne članke s područja zaštite kulturne baštine. Tekstovi prezentiraju povijesnu, teorijsku i pravnu problematiku konzervatorstva te donose informacije o recentnim zaštitnim radovima, novim konzervatorsko-restauratorskim metodama i dostignućima te ... http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z04157E&utm_source=ks10&utm_medium=feed&utm_campaign=21 http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z04157E&utm_source=ks10&utm_medium=feed&utm_campaign=21 Wed, 27 Apr 2016 09:20:00 GMT New: Građa i prilozi za povijest Dalmacije. (Online). Časopis Građa i prilozi za povijest Dalmacije sadrži znanstvene i stručne radove iz raznih struka koje se oslanjaju na povijesne izvore (arhitektura, povijest umjetnosti, povijest...). Autori članaka su ugledni znanstvenici različitih struka, znanstvenici stranci uglavnom iz italije, znanstvenici iz Dalmacije i šire. Printversion: 7921499. http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z04158E&utm_source=ks10&utm_medium=feed&utm_campaign=21 http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z04158E&utm_source=ks10&utm_medium=feed&utm_campaign=21 Wed, 27 Apr 2016 09:20:00 GMT New: Portal: godišnjak Hrvatskog Restauratorskog Zavoda. (Online). Godišnjak Hrvatskoga restauratorskog zavoda, časopis Portal, recenzirani je znanstveni časopis koji redovito izlazi od 2010. godine. Usmjeren predstavljanju znanstvenih i stručnih članaka o istraživanjima, radovima, rezultatima, teorijskim promišljanjima i povijesnim prikazima, Portal svoje stranice pruža jednako djelatnicima Zavoda, kao i ... http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z04159E&utm_source=ks10&utm_medium=feed&utm_campaign=21 http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z04159E&utm_source=ks10&utm_medium=feed&utm_campaign=21 Wed, 27 Apr 2016 09:20:00 GMT New: Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji. (Online). Časopis Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji je godišnjak koji izlazi od 1953. godine. U njemu se objavljuju recenzirani znanstveni članci iz područja povijesti umjetnosti i arheologije. U skladu s djelokrugom i programskim zadacima ustanove profil časopisa zasniva se na tekstovima u kojima se u prvom redu prezentiraju istraživanja umjetn... http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z04160E&utm_source=ks10&utm_medium=feed&utm_campaign=21 http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z04160E&utm_source=ks10&utm_medium=feed&utm_campaign=21 Wed, 27 Apr 2016 09:20:00 GMT New: Radovi Instituta za Povijest Umjetnosti. (Online). Časopis Radovi Instituta za povijest umjetnosti znanstveni je godišnjak u kojem se objavljuju recenzirani znanstveni članci iz područja povijesti umjetnosti i znanosti o umjetnosti. U skladu s djelokrugom i programskim zadacima ustanove profil časopisa zasniva se na tekstovima u kojima se u prvom redu prezentiraju istraživanja nacionalne umje... http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z04161E&utm_source=ks10&utm_medium=feed&utm_campaign=21 http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z04161E&utm_source=ks10&utm_medium=feed&utm_campaign=21 Wed, 27 Apr 2016 09:20:00 GMT New: Radovi Zavoda za znanstvenoistrazivački i umjetnički rad u Bjelovaru. (Online). Frequency (annually): 1. http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z04162E&utm_source=ks10&utm_medium=feed&utm_campaign=21 http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z04162E&utm_source=ks10&utm_medium=feed&utm_campaign=21 Wed, 27 Apr 2016 09:20:00 GMT New: Fizika. A. (Online). A jouranl fo experimental and theretical physics. http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z04197E&utm_source=ks10&utm_medium=feed&utm_campaign=21 http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z04197E&utm_source=ks10&utm_medium=feed&utm_campaign=21 Wed, 27 Apr 2016 09:20:00 GMT New: LAHOR: časopis za hrvatski kao materinski, drugi i strani jezik. (Online). Journal LAHOR publishes esearch and professional papers which cover broad range of topics on Croatian as L1 and L2. It is the only journal so far that regularly publishes paper on Croatian as a second and foreign language. Another important topic is acquisition and learning Croatian as a mother tongue. It encourages authors to publish research with... http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z04259E&utm_source=ks10&utm_medium=feed&utm_campaign=21 http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z04259E&utm_source=ks10&utm_medium=feed&utm_campaign=21 Wed, 27 Apr 2016 09:20:00 GMT New: Rasprave: časopis Instituta za Hrvatski Jezik i Jezikoslovlje. (Online). http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z04260E&utm_source=ks10&utm_medium=feed&utm_campaign=21 http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z04260E&utm_source=ks10&utm_medium=feed&utm_campaign=21 Wed, 27 Apr 2016 09:20:00 GMT New: Scrinia slavonica. (Online). Scrinia slavonica annual review of the Croatian Historical Institute, Department for history of Slavonia, Srijem and Baranja, publishes contributions dealing with the history of North-Eastern Croatia, i.e. of the historical region of Slavonia (in the modern geographical sense of this term) with Srijem and the Croatian part of Baranja. The annual ai... http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z04261E&utm_source=ks10&utm_medium=feed&utm_campaign=21 http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z04261E&utm_source=ks10&utm_medium=feed&utm_campaign=21 Wed, 27 Apr 2016 09:20:00 GMT New: Slovo: časopis Staroslavenskoga Instituta u Zagrebu. (Online). Slovo, Journal of the Old Church Slavonic Institute publishes scientific and professional articles on paleoslavistic topics, especially on the Croatian Church Slavonic language, the Croatian medieval literature and the Croatian Glagolitic heritage (Glagolitic chanting, art history etc.). It also publishes book and journal reviews, necrologies and n... http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z04262E&utm_source=ks10&utm_medium=feed&utm_campaign=21 http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z04262E&utm_source=ks10&utm_medium=feed&utm_campaign=21 Wed, 27 Apr 2016 09:20:00 GMT New: Studia Lexicographica. (Online). Studia lexicographica publishes primarily scientific works in the field of lexicography and encyclopaedics, including other social and humanist disciplines. Frequency (annually): 2. http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z04263E&utm_source=ks10&utm_medium=feed&utm_campaign=21 http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z04263E&utm_source=ks10&utm_medium=feed&utm_campaign=21 Wed, 27 Apr 2016 09:20:00 GMT New: Suvremena lingvistika. (Online). Suvremena lingvistika -Contemporary linguistics - is one of the leading Croatian linguistic journals which publishes scholarly articles and reviews from various linguistic fields and disciplines. It publishes primarily articles based on a clearly defined theoretical framework, with a precisely elaborated methodology which analyzes linguistic materi... http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z04264E&utm_source=ks10&utm_medium=feed&utm_campaign=21 http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z04264E&utm_source=ks10&utm_medium=feed&utm_campaign=21 Wed, 27 Apr 2016 09:20:00 GMT New: Regional human rights report. (Online). http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z04882E&utm_source=ks10&utm_medium=feed&utm_campaign=21 http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z04882E&utm_source=ks10&utm_medium=feed&utm_campaign=21 Wed, 27 Apr 2016 09:20:00 GMT New: Acta botanica Croatica. (Online). The journal covers all major fields of plant biology: vegetation, systematic botany and flora, ecology, arheobotany, anatomy and morphology, molecular biology, genetics and cytogenetics, physiology/stress physiology, toxicology, biochemistry, metabolomics, plant related microbiology, algal taxonomy and ecology. Manuscripts focusing upon the lowland... http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z04947E&utm_source=ks10&utm_medium=feed&utm_campaign=21 http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z04947E&utm_source=ks10&utm_medium=feed&utm_campaign=21 Wed, 27 Apr 2016 09:20:00 GMT New: Acta graphica. (Online). Acta graphicais an international double blind peer-reviewed journal. The journal publishes scientific research papers, technical papers, reviews, short and preliminary communications, special features and other news from the field of graphical technology, printing and engineering, graphical communication and design, as well as from all basic and ap... http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z04948E&utm_source=ks10&utm_medium=feed&utm_campaign=21 http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z04948E&utm_source=ks10&utm_medium=feed&utm_campaign=21 Wed, 27 Apr 2016 09:20:00 GMT New: Acta pharmaceutica. (Online). Quaterly journal dealing with all branches of pharmaceutical and related sciences. http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z04950E&utm_source=ks10&utm_medium=feed&utm_campaign=21 http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z04950E&utm_source=ks10&utm_medium=feed&utm_campaign=21 Wed, 27 Apr 2016 09:20:00 GMT New: Acta turistica nova. (Online). Acta turistica nova je časopis koji izlazi simultano na hrvatskom i engleskom jeziku dva puta godišnje. Namjera časopisa je prije svega da pomogne ostvariti misiju Visoke poslovne škole UTILUS, specijalizirane za turistički i hotelski menadžment da pruži potporu kvalitetnom školovanju kadrova u turizmu. ATN nastoji znanstveno argumenitano r... http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z04951E&utm_source=ks10&utm_medium=feed&utm_campaign=21 http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z04951E&utm_source=ks10&utm_medium=feed&utm_campaign=21 Wed, 27 Apr 2016 09:20:00 GMT New: Adrias. (Online). http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z04952E&utm_source=ks10&utm_medium=feed&utm_campaign=21 http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z04952E&utm_source=ks10&utm_medium=feed&utm_campaign=21 Wed, 27 Apr 2016 09:20:00 GMT New: Agramer Zeitung. (Online). Hauptsacht. bis 22.1847: Kais. Königl. privilegirte Agramer politische Zeitung; Hauptsacht. teils: Kais. Kön. priv. Agramer Zeitung; Verl. u. Hrsg.: Franz Staudner, Ferdinand Rosenau; Periodizität: 6x wöchentl., anfangs: 2x wöchentl., später: 3x wöchentl. http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z04953E&utm_source=ks10&utm_medium=feed&utm_campaign=21 http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z04953E&utm_source=ks10&utm_medium=feed&utm_campaign=21 Wed, 27 Apr 2016 09:20:00 GMT New: Alcoholism and psychiatry research. (Online). Područja pokrivanja: Biomedicina i zdravstvo; Temeljne medicinske znanosti; Kliničke medicinske znanosti; Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita; Stomatologija; Farmacija; Druge grane kliničke medicine; Društvene znanosti; Psihologija; Odgojne znanosti. http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z04954E&utm_source=ks10&utm_medium=feed&utm_campaign=21 http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z04954E&utm_source=ks10&utm_medium=feed&utm_campaign=21 Wed, 27 Apr 2016 09:20:00 GMT New: Anali Hrvatskog Politološkog Društva. (Online). Croatian Political Science Association (CPSA) had initiated publishing of scientific journal in the form of almanac - Annals of the CPSA - in 2004. This was one of the critical junctures of the development of political science in Croatia, whereas that in the last 40 years Croatian political science had only one scientific journal - Croatian Politic... http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z04955E&utm_source=ks10&utm_medium=feed&utm_campaign=21 http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z04955E&utm_source=ks10&utm_medium=feed&utm_campaign=21 Wed, 27 Apr 2016 09:20:00 GMT New: Anali Zavoda za Povijesne Znanosti Hrvatske Akademije Znanosti i Umjetnosti u Dubrovniku. (Online). Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku znanstveni je časopis koji objavljuje radove o različitim temama iz povijesti Dubrovnika i Dubrovačke Republike, a uz njih i radove koji se odnose na povijest susjednih područja (Dalmacija, Boka kotorska, Bosna i Hercegovina), a imaju poveznicu s dubrovačkom povijesti. U časopisu se objavlj... http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z04956E&utm_source=ks10&utm_medium=feed&utm_campaign=21 http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z04956E&utm_source=ks10&utm_medium=feed&utm_campaign=21 Wed, 27 Apr 2016 09:20:00 GMT New: Anali Zavoda za Znanstveni i Umjetnički Rad u Osijeku. (Online). http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z04957E&utm_source=ks10&utm_medium=feed&utm_campaign=21 http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z04957E&utm_source=ks10&utm_medium=feed&utm_campaign=21 Wed, 27 Apr 2016 09:20:00 GMT New: Andragoški glasnici. (Online). Andragoški glasnici objavljuje izvorne znanstvene, pregledne i stručne radove koji neposredno ili posredno reflektiraju tematiku obrazovanja odraslih u Republici Hrvatskoj i svijetu. Objavljuju se samo prethodno neobjavljeni radovi. http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z04958E&utm_source=ks10&utm_medium=feed&utm_campaign=21 http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z04958E&utm_source=ks10&utm_medium=feed&utm_campaign=21 Wed, 27 Apr 2016 09:20:00 GMT New: Annales Instituti Archaeologici. (Online). The journal was founded in 2005 by Institute of Archaeology (Zagreb) and originally entitled Annales Instituti Archaeologici - AIA. The journal publishes results of the archaeological excavations and field surveys carried by Institute of Archaeology. It is being published once a year (one volume, one number). From vol. IX/2013 it is published in el... http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z04959E&utm_source=ks10&utm_medium=feed&utm_campaign=21 http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z04959E&utm_source=ks10&utm_medium=feed&utm_campaign=21 Wed, 27 Apr 2016 09:20:00 GMT New: Annual report of the Ministry of Finance. (Online). http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z04960E&utm_source=ks10&utm_medium=feed&utm_campaign=21 http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z04960E&utm_source=ks10&utm_medium=feed&utm_campaign=21 Wed, 27 Apr 2016 09:20:00 GMT New: Archaeologia Adriatica. (Online). Archaeologica Adriatica is a journal of exclusively archaeological character involved in explicating various archaeological themes and questions related to the Adriatic Sea region and the area bordering it. This definitely includes those areas that in earlier (archaeological, historical) periods composed cultural units. Journal will publish texts e... http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z04961E&utm_source=ks10&utm_medium=feed&utm_campaign=21 http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z04961E&utm_source=ks10&utm_medium=feed&utm_campaign=21 Wed, 27 Apr 2016 09:20:00 GMT New: Blickpunkt Kroatien. (Online). Aktuelle Entwicklungen in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z04964E&utm_source=ks10&utm_medium=feed&utm_campaign=21 http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z04964E&utm_source=ks10&utm_medium=feed&utm_campaign=21 Wed, 27 Apr 2016 09:20:00 GMT New: Collegium Antropologicum. (Online). With the numerous international recognition of co-operative experts, the Journal represents a relevant reference source in the fields of cultural and biological anthropology, sociology, ethnology, psychology, demography, history, archaeology, genetics, biomedicine, human ecology, nutrition and other fields related to multidisciplinary character of ... http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z04968E&utm_source=ks10&utm_medium=feed&utm_campaign=21 http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z04968E&utm_source=ks10&utm_medium=feed&utm_campaign=21 Wed, 27 Apr 2016 09:20:00 GMT New: Colloqvia Marvliana. (Online). Colloquia Maruliana I-XVI were entirely devoted to the study of the life and works of Marko Marulić. From volume XVII on, Colloquia Maruliana, in conjunction with articles about Marko Marulić, also publish articles about other writers and themes from Croatian Humanist and Renaissance literature. Besides the papers addressed to the conference held... http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z04969E&utm_source=ks10&utm_medium=feed&utm_campaign=21 http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z04969E&utm_source=ks10&utm_medium=feed&utm_campaign=21 Wed, 27 Apr 2016 09:20:00 GMT New: Croatian international relations review. (Online). The Croatian International Relations Review (CIRR) is an interdisciplinary academic journal published in English since 1995 and is dedicated to social sciences with a focus on political science, sociology, law and economics. Each issue includes scholarly, double-blind peer reviewed articles, and book reviews. Frequency: Biannually (Summer and Winte... http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z04972E&utm_source=ks10&utm_medium=feed&utm_campaign=21 http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z04972E&utm_source=ks10&utm_medium=feed&utm_campaign=21 Wed, 27 Apr 2016 09:20:00 GMT New: Croatian journal of philosophy. (Online). Croatian journal of philosophy publishes philosophical work, mainly in analytic philosophy, combining high quality contributions from Central Europe (with a focus upon Croatia, Slovenia and Hungary) and contributions from Western Europe and US. One issue per year is thematic. http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z04973E&utm_source=ks10&utm_medium=feed&utm_campaign=21 http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z04973E&utm_source=ks10&utm_medium=feed&utm_campaign=21 Wed, 27 Apr 2016 09:20:00 GMT New: Croatica chemica acta. (Online). Croatica chemica acta s an international journal devoted to the publication of papers from all fields of chemistry. It publishes Original scientific papers, Notes, Preliminary communications, Author's reviews, Reviews, Feature articles, Conference papers, Essays and Data bank contributions. In the appendix, the Journal publishes Letters to the Edit... http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z04975E&utm_source=ks10&utm_medium=feed&utm_campaign=21 http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z04975E&utm_source=ks10&utm_medium=feed&utm_campaign=21 Wed, 27 Apr 2016 09:20:00 GMT New: Croatica et Slavica Iadertina. (Online). Articles in this magazine analyze the humanistic topics but they are primarily dealing with philological, Croatistic and Slavistic topics in general, as well as with linguistic and literary science ones. Frequency (annually): 2. http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z04977E&utm_source=ks10&utm_medium=feed&utm_campaign=21 http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z04977E&utm_source=ks10&utm_medium=feed&utm_campaign=21 Wed, 27 Apr 2016 09:20:00 GMT New: Entomologia Croatica. (Online). The journal Entomologia Croatica is the scientific journal of the Croatian Entomological Society (CES) with international reviewing, publishing original papers from the field of entomology (systematics, molecular biology, fauna, ecology and other fields). Exceptionally, papers concerning representatives of other terrestrial invertebrates are publis... http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z04981E&utm_source=ks10&utm_medium=feed&utm_campaign=21 http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z04981E&utm_source=ks10&utm_medium=feed&utm_campaign=21 Wed, 27 Apr 2016 09:20:00 GMT New: Energija. (Online). The Journal is especially interested in the following topics: energy sector in general, electricity production technologies, renewable sources and environmental protection; use and development of energy equipment and systems; functioning of the electricity system in competitive market conditions; construction of electric power facilities and plants... http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z04982E&utm_source=ks10&utm_medium=feed&utm_campaign=21 http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z04982E&utm_source=ks10&utm_medium=feed&utm_campaign=21 Wed, 27 Apr 2016 09:20:00 GMT New: Ekonomska i ekohistorija. (Online). Časopis za gospodarsku povijest i povijest okoliša. http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z04983E&utm_source=ks10&utm_medium=feed&utm_campaign=21 http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z04983E&utm_source=ks10&utm_medium=feed&utm_campaign=21 Wed, 27 Apr 2016 09:20:00 GMT New: Erasmus: časopis za kulturu demokracije. (Online). The magazine has published work by prominent theorists (sociologists, philosophers, historians), journalists, writers and publicists. The relationship between culture and democracy and analyses of the political situation in Croatia and other post- communist countries were important topics for "Erasmus". The editorial committee of "Erasmus" has also... http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z04984E&utm_source=ks10&utm_medium=feed&utm_campaign=21 http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z04984E&utm_source=ks10&utm_medium=feed&utm_campaign=21 Wed, 27 Apr 2016 09:20:00 GMT New: Ethnologica Dalmatica. (Online). http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z04985E&utm_source=ks10&utm_medium=feed&utm_campaign=21 http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z04985E&utm_source=ks10&utm_medium=feed&utm_campaign=21 Wed, 27 Apr 2016 09:20:00 GMT New: Etnološka istraživanja. (Online). Ethnological researches is the annual journal published by the Ethnographic Museum in Zagreb which is continuing the tradition of publication of museum journal which started in 1934, with the first publication of journal titled Ethnological Researches and Findings. The journal is publishing articles from the fields of ethnology, cultural anthropolo... http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z04986E&utm_source=ks10&utm_medium=feed&utm_campaign=21 http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z04986E&utm_source=ks10&utm_medium=feed&utm_campaign=21 Wed, 27 Apr 2016 09:20:00 GMT New: Etnološka tribina. (Online). Etnološka tribina (Ethnological Forum) is peer-reviewed journal of Croatian Ethnological Society. It covers a range of subjects in ethnology and cultural anthropology, folklore, museum and conservation studies that are stemming from social and cultural contemporaneity. Etnološka tribina promotes critical thinking and innovative writing in ethnogr... http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z04987E&utm_source=ks10&utm_medium=feed&utm_campaign=21 http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z04987E&utm_source=ks10&utm_medium=feed&utm_campaign=21 Wed, 27 Apr 2016 09:20:00 GMT New: European journal of analytic philosophy. (Online). EuJAP is open to a broad spectrum of issues and viewpoints ranging from ethics, meta-ethics, applied ethics, epistemology, ontology, philosophy of language, philosophy of logic, philosophy of science, philosophy of mathematics, philosophy of biology, philosophy of mind, philosophical psychology and philosophy of action. In particular, this journal ... http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z04988E&utm_source=ks10&utm_medium=feed&utm_campaign=21 http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z04988E&utm_source=ks10&utm_medium=feed&utm_campaign=21 Wed, 27 Apr 2016 09:20:00 GMT New: Europski glasnik. (Online). http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z04989E&utm_source=ks10&utm_medium=feed&utm_campaign=21 http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z04989E&utm_source=ks10&utm_medium=feed&utm_campaign=21 Wed, 27 Apr 2016 09:20:00 GMT New: Exosomes and Microvesicles. (Online). The mission of Exosomes and Microvesicles is to publish papers that provide a significant contribution to understanding, development and translation of knowledge to concrete applications in this field. The journal will offer a well-rounded collection of high quality manuscripts that deal with all fields related to exosome research, ranging from bas... http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z04990E&utm_source=ks10&utm_medium=feed&utm_campaign=21 http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z04990E&utm_source=ks10&utm_medium=feed&utm_campaign=21 Wed, 27 Apr 2016 09:20:00 GMT New: Feral tribune. (Online). Tjednik hrvatskih anarhista, protestanata i heretika (Bogu-mili, a ni Vragu nisu mrski). Feral tribune established itself as a weekly magazine and soon became acknowledged as symbol of the struggle for freedom of the written word being at the same time the subject of merciless persecution by the Croatian authorities who tried to destroy the magazin... http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z04991E&utm_source=ks10&utm_medium=feed&utm_campaign=21 http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z04991E&utm_source=ks10&utm_medium=feed&utm_campaign=21 Wed, 27 Apr 2016 09:20:00 GMT New: Filologija. (Online). Frequency (annually): 2. Printversion: 7431789. http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z04992E&utm_source=ks10&utm_medium=feed&utm_campaign=21 http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z04992E&utm_source=ks10&utm_medium=feed&utm_campaign=21 Wed, 27 Apr 2016 09:20:00 GMT New: Filozofska istraživanja. (Online). Filozofska istraživanja is the main relevant philosophical journal in Croatia which is published on a regular basis. It finds its main thematic framework within the field of philosophy, but also in its related fields. In the journal, published quarterly, great number of foreign and Croatian authors contribute. Every issue of Filozofska istraživan... http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z04993E&utm_source=ks10&utm_medium=feed&utm_campaign=21 http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z04993E&utm_source=ks10&utm_medium=feed&utm_campaign=21 Wed, 27 Apr 2016 09:20:00 GMT New: Fizika. B. (Online). http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z04994E&utm_source=ks10&utm_medium=feed&utm_campaign=21 http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z04994E&utm_source=ks10&utm_medium=feed&utm_campaign=21 Wed, 27 Apr 2016 09:20:00 GMT New: Folia onomastica Croatica. (Online). The journal features articles from the wide field of name studies, concentrating mainly on Croatian and Slavic onomastics and theoretical and methodological onomastic problems, as well as on name research related to the Romance, Germanic and oriental areas. Folia onomastica Croatica is published both in hard copy and in an open-access electronic ve... http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z04995E&utm_source=ks10&utm_medium=feed&utm_campaign=21 http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z04995E&utm_source=ks10&utm_medium=feed&utm_campaign=21 Wed, 27 Apr 2016 09:20:00 GMT New: Goriva i maziva. (Online). The journal Goriva i maziva is specialized in tribology, lubrication techniques and application of liquid and gaseous fuels, as well as combustion engineering. It has been appearing for over fourty years. It publishes scientific and professional papers, communiques, interesting presentations, discussions and information on the application and proce... http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z05001E&utm_source=ks10&utm_medium=feed&utm_campaign=21 http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z05001E&utm_source=ks10&utm_medium=feed&utm_campaign=21 Wed, 27 Apr 2016 09:20:00 GMT New: Građevinar. (Online). Građevinar is a monthly journal featuring research and professional papers and other contributions and articles from the field of civil engineering and other related fields. The journal is also the official organ of the organization of Croatian civil engineers and technicians. http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z05003E&utm_source=ks10&utm_medium=feed&utm_campaign=21 http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z05003E&utm_source=ks10&utm_medium=feed&utm_campaign=21 Wed, 27 Apr 2016 09:20:00 GMT New: Historijski zbornik. (Online). Web-portal Historiografija.hr namijenjen je uspostavljanju bolje komunikacije među hrvatskim povjesničarima i znanstvenicima općenito, kao i jačanju naše komunikacije s kolegicama i kolegama u inozemstvu. U najvećoj mogućoj mjeri donosit će obavijesti o priređivanju znanstvenih i stručnih skupova i seminara, recenzije, različite članke ... http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z05004E&utm_source=ks10&utm_medium=feed&utm_campaign=21 http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z05004E&utm_source=ks10&utm_medium=feed&utm_campaign=21 Wed, 27 Apr 2016 09:20:00 GMT New: Hrvatska Enciklopedija. (Online). Mrežno izdanje Hrvatske enciklopedije profesionalno je uređivana enciklopedija besplatno dostupna i komunikacijski otvorena svojim čitateljima (korisnicima). Za razliku od otvorenih mrežnih enciklopedija, koje teže donijeti sve o svemu, u profesionalnim enciklopedijama nalazimo sređeno i usustavljeno znanje o onome što je najvažnije. Time j... http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z05010E&utm_source=ks10&utm_medium=feed&utm_campaign=21 http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z05010E&utm_source=ks10&utm_medium=feed&utm_campaign=21 Wed, 27 Apr 2016 09:20:00 GMT New: Hrvatski geografski glasnik. (Online). The Hrvatski geografski glasnik/Croatian Geographical Bulletin is a scientific journal that publishes the results of original theoretical and empirical geographical research, reviews from all geographic disciplines, spatially oriented papers from geosciences and other related scientific disciplines, as well as interdisciplinary papers. The journal ... http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z05013E&utm_source=ks10&utm_medium=feed&utm_campaign=21 http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z05013E&utm_source=ks10&utm_medium=feed&utm_campaign=21 Wed, 27 Apr 2016 09:20:00 GMT New: Hrvatski iseljenički zbornik. (Online). Hrvatski iseljenički zbornik je serijska publikacija, u tiskanom i elektroničkom obliku, mnogostruke namjene koja analitički prati društvenu i kulturnu zbilju hrvatskoga naroda u domovini i iseljeništvu. Tom zahtjevnom nakladničkom serijom Hrvatska matica iseljenika nastoji ponajprije poduprijeti kulturnu integraciju hrvatskoga iseljeništva ... http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z05015E&utm_source=ks10&utm_medium=feed&utm_campaign=21 http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z05015E&utm_source=ks10&utm_medium=feed&utm_campaign=21 Wed, 27 Apr 2016 09:20:00 GMT New: Informatica museologica. (Online). he Museum Documentation Centre is a public institution founded in 1955 as the documentation, information and communication node of the Croatian museum network. Through its basic activity - documentation, information, advisory, museological, research, educational, publication, library and exhibition activities MDC participates in the development of ... http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z05019E&utm_source=ks10&utm_medium=feed&utm_campaign=21 http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z05019E&utm_source=ks10&utm_medium=feed&utm_campaign=21 Wed, 27 Apr 2016 09:20:00 GMT New: Interdisciplinary description of complex systems. (Online). The Journal INDECS is devoted to the field emerging rapidly as an intricate combination of theoretically and empirically well founded scientific disciplines such as humanities, social and natural sciences, still enriched with novel elements and often surprising moments. The journal aims to contribute to this sparsely covered field, where metaphoric... http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z05020E&utm_source=ks10&utm_medium=feed&utm_campaign=21 http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z05020E&utm_source=ks10&utm_medium=feed&utm_campaign=21 Wed, 27 Apr 2016 09:20:00 GMT New: International journal of radio frequency identification & wireless sensor networks. (Online). The journal includes the latest developments in the field of RFID and WSN technologies and provides insights about original research and innovative applications from all parts of the world. All papers focused on issues related to the design, development and implementation of RFID or WSN technologies are welcome. http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z05021E&utm_source=ks10&utm_medium=feed&utm_campaign=21 http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=Z05021E&utm_source=ks10&utm_medium=feed&utm_campaign=21 Wed, 27 Apr 2016 09:20:00 GMT