Export title data

Similar titles

Kubon & Sagner Media Title view

Zurück - backTo hit list

Title:

Studia Aloisiana.

Subtitle:
Place:
Trnava
Country:
Slovakia
ISSN:
1338-0508
Media:
Journal
Annotation:
Hg.: Teologická fakulta Trnavskej univerzity. Vedecký časopis je zameraný predovšetkým na otázky vznikajúce na rozmedzí spoločenských vied a filozofie. Nešpecifikuje sa na jedinú oblasť filozofického výskumu, ale dáva prednosť práve štúdiám, ktoré sú charakteristické interdisciplinárnym výskumom, napr. s oblasťami, ako je politická veda, sociologia, kognitívna veda či etika, spolu s dejinno-filozofickým výskumom.
Region:
Slovakia
Subject:
Religion; Theology; Church; Philosophy; Social Sciences; Sociology; History
Language:
Slovak
Contact person:
Price:
Available on request
Order number:
Z48054
Available as annual subscription

Specimen / Musterbild