KS URL: 

Matches in print view:


1.
Specimen / Musterbild
Place:
Pristina
ISBN/ISSN:
0585-4229
Media:
Journal  
Price:
Available on request
Order number:
Z90850
Region:
Serbia
Subject:
Literary Studies

2.
Specimen / Musterbild
Place:
Prishtinë
Media:
Journal  
Price:
Available on request
Order number:
Z92105
Region:
Kosovo
Subject:
Law; Legislative Texts

3.
Specimen / Musterbild
Publisher, Place:
Instituti Albanologjik, Prishtinë
ISBN/ISSN:
0350-7998
Media:
eJournal  Gjurmime albanologjike. Folklor dhe etnologji. (Online).
Price:
Available on request
Order number:
Z04793E
Region:
Kosovo
Subject:
Ethnography; Folklore; Anthropology

4.
Specimen / Musterbild
Publisher, Place:
Instituti Albanologjik, Prishtinë
ISBN/ISSN:
0351-2223
Media:
eJournal  Gjurmime albanologjike. Seria e shkencave filologjike. (Online).
Price:
Available on request
Order number:
Z04794E
Region:
Kosovo
Subject:
Language Science; Linguistics; Philology; Literary Studies

5.
Specimen / Musterbild
Publisher, Place:
Instituti Albanologjik, Prishtinë
ISBN/ISSN:
0350-6258
Media:
eJournal  Gjurmime albanologjike. Seria e shkencave historike. (Online).
Price:
Available on request
Order number:
Z04795E
Region:
Kosovo
Subject:
History

6.
Specimen / Musterbild
Publisher, Place:
Kosovo Republika, Prishtinë
Media:
eJournal  Gazeta zyrtare: Institucionet e Përkohshme te Vetëqeverisjes në Kosovë.
Price:
0,00 Euro (OpenAccess)
Order number:
Z00417E
Region:
Kosovo
Subject:
Law

7.
Specimen / Musterbild
Publisher, Place:
Ombudsperson Institucija na Kosovu, Prishtinë
Media:
eJournal  
Price:
0,00 Euro (OpenAccess)
Order number:
Z03786E
Region:
Kosovo
Subject:
Political Science; Contemporary History

8.
Specimen / Musterbild
Publisher, Place:
Group for Legal and Political Studies, Prishtinë
Media:
eJournal  Academic papers. Group for Legal and Political Studies. (Online).
Price:
0,00 Euro (OpenAccess)
Order number:
Z04714E
Region:
Kosovo
Subject:
Political Science; Contemporary History; Law

9.
Specimen / Musterbild
Publisher, Place:
Ombudsperson Institucija na Kosovu, Prishtinë
Media:
eJournal  
Price:
0,00 Euro (OpenAccess)
Order number:
Z04723E
Region:
Kosovo
Subject:
Political Science; Contemporary History

10.
Specimen / Musterbild
Publisher, Place:
Institut za Srpsku Kulturu, Prishtinë
ISBN/ISSN:
0353-9008
Media:
eJournal  
Price:
0,00 Euro (OpenAccess)
Order number:
Z04733E
Region:
Kosovo
Subject:
History; Culturology; Cultural Studies